Офіційні умови акції-розіграшу квитків на "Жіночий Квартал"


16 Октября 2018

1.      Мета акції 

Акція проводиться з метою формування та підтримки обізнаності про нову концертну програму «Жіночий квартал».

2.      Загальна інформація 
2.1. Організатором Акції є ТОВ «Квартал 95».
2.2. Період проведення Акції з 16.10.18 18:30:00 по 19:10:18 23:59:59
2.3. Акція проводиться серед відвідувачів концертів «Вечірній Квартал», які відбудуться 16.10.18, 17.10.18, 18.10.18 в Києві.

3.      Вимоги до Учасників Акції

3.1. В Акції можуть брати участь усі громадяни України, яким на момент початку проведення Акції виповнилося 18 років, і які постійно проживають на території України (далі – Учасники).

3.2. Учасниками Акції не можуть бути працівники Організатора та їх близькі родичі (чоловік / дружина, діти, брати / сестри, батьки).

3.3. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, в тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого направлення йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи / акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними Офіційними правилами. Приймаючи умови цих Офіційних правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та / або іншими уповноваженими Організатором Акції особами.

3.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою методами, що не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) і обсягу наданої згоди, зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації ( в тому ч. його імені та зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь- яких обмежень за територією, терміном і способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та / або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається в розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

4.      Порядок і спосіб інформування про Акцію

4.1. Інформування про Акцію проводиться шляхом розміщення тексту Офіційних Правил і результатів Акції в глобальній мережі Інтернет за адресою http://kvartal95.com/ua/

4.2. Інформація про Акцію доноситься відвідувачам концертів, зазначених в п.2.3., безпосередньо під час проведення концертів.
4.2. Правила та умови Акції можуть бути змінені та / або доповнені Організатором протягом всього терміну проведення Акції. Зміна та / або доповнення Правил Акції можливі в разі їх оприлюднення в порядку, визначеному для інформування про Акцію. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до Правил.

5.      Умови участі в Акції

5.1. Особі, яка відповідає вимогам п. 3.1 Правил Акції, для участі в Акції необхідно в зазначений період проведення Акції п.2.2 надіслати зі свого особистого мобільного номера текстове повідомлення «95» на номер 7069.

5.2. Вартість надсилання SMS на номер 7069 для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 0,94 грн, ТОВ «Лайфселл» (lifecell) становить 0,94 грн., ПрАТ «ВФ Україна»  (TM «VODAFONE») - 0,94 грн. Всі тарифи з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ.

5.3. У разі виникнення питань щодо умов Акції Учасник може звернутися до технічної підтримки за номером телефону: (044) 585 56 73 в будні з 9-00 до 18-00. Дзвінки на цей номер тарифікуються згідно з тарифами мобільного оператора Учасника.

5.2. Кожен Учасник може брати участь в Акції лише один раз. 

6.      Подарунковий фонд Акції.

6.1. Подарунковий фонд Ації (далі – Подарунки) складається з 20 запрошень на концерт «Жіночий Квартал», який відбудеться 20 листопада в Міжнародному центрі культури та мистецтва в Києві.
6.2. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Організатор не несе відповідальності за подальше використання Учасниками Подарунків після їх отримання, за неможливість Учасниками використовувати отримані ними Подарунки з якихось причин, а також за можливі наслідки використання таких подарунків.

7.      Визначення Переможця Акції

7.1. Переможці Акції – це Учасники Акції, які отримали право на отримання Подарунків етапу шляхом виконання всіх умов цих Правил.

7.2. Наступного робочого дня по завершенні періоду проведення Акції співробітниками Організатора буде створено загальний список мобільних номерів Учасників, які відповідають цим Правилам. З цього списку за допомогою сервісу random.org буде вибрано 10 мобільних номерів (перші 10 у списку, сформованому сервісом), які отримують Подарунки згідно з пунктом 6.
7.3. До 01. 11.2018 після проведення розіграшу Організатором проводиться обзвонювання Переможців. Переможець має підтвердити своє бажання отримати Подарунок, надати замовнику копію індивідуального податкового номера, на електронну адресу [email protected], або іншим способом, зазначеним Організатором акції. Після надання копій документів буде узгоджуватися спосіб доставки Подарунка та отримання всієї необхідної інформації – повна (без скорочень) адреса доставки приза на території населеного пункту, на якій органи державної влади України здійснюють свої повноваження: населений пункт, область, номер відділення ТК «Нова пошта», необхідні для належної доставки). В разі, якщо Переможець не надає копії документів та інформацію про місце доставки, то такий Учасник Акції автоматично та без права оскарження вибуває зі списку Переможців акції, а новим Переможцем замість Учасника Акції, який вибув, визначається наступний у рендомному списку Учасник Акції.

7.4. Кожен Переможець отримує по два Подарунки (два запрошення на концерт «Жіночий Квартал»).

7.5. Список з 10 Переможців публікується 01.11.2018 на офіційній сторінці Організатора в Facebook.
7.6. Результати визначення Переможців Акції після публікації на офіційних сторінках Організатора (Facebook і сайт) визнаються остаточними, оскарженню не підлягають.

8.      Порядок вручення Подарунків Акції

8.1. Подарунки вручаються особисто за актом приймання-передачі, або надсилаються Організатором у термін до 10.11.18 року за допомогою ТК «Нова пошта» або «Укрпошта» за адресою, наданою Переможцем. Доставка подарунків здійснюється за рахунок Організатора. Особою, відповідальною за вручення всіх подарунків, є Організатор.

8.2. При отриманні подарунків Переможці зобов’язані підписати документи про отримання. В разі відмови Переможця від підписання документів на отримання Подарунку, такий Подарунок не надається Переможцю та повертається відправнику. При цьому, повторна доставка Подарунку такому Переможцю не здійснюється, і він позбавляється права на отримання Подарунку та на будь-яку компенсацію, пов’язану з таким Подарунком.

8.3. Податковим агентом зі сплати податку на прибутки фізичних осіб і військового збору, в зв’язку зі врученням Подарунків відповідно до вимог чинного законодавства України є Організатор.

9.   Інші умови

9.1. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами Акції, остаточне рішення ухвалюється Організатором, яке не підлягає оскарженню.

9.2. Якщо будь-яке положення цих Правил Акції буде визнано недійсним або таким, що не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Акції залишаються в силі та продовжують діяти без цього положення, або в разі неможливості подальшої дії цих Правил Акції, рішення про Правила Акції ухвалюється Організатором.

9.3. Ці Правила Акції набувають сили з дати їх опублікування на сторінці Акції. Ці Правила Акції можуть бути змінені та / або доповнені протягом всього терміну проведення Акції, такі їх зміни та / або доповнення публікуються в тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил Акції.

9.4. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України стосовно договорів про залучення, а саме можливості укладення такого договору лише шляхом долучення однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції кожен Учасник засвідчує та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, що стосуються обробки та зберігання його персональних даних.